Välkommen till Maj-Britt och Ragnvalds hemsida!

 

Vi drev tidigare en mjölkgård med SRB-besättning i Järnvirke, Tvååker, ett par mil utanför Varberg, men vår son Ronney har nu tagit över.

Vår familj består av oss två och våra tre utflugna barn: Peter, Ronney och Liselotte.

En annan som tillhör familjen är vår lilla norska buhund Mette.

Namnet Järnvirke kommer från järnet som framställdes under den tidiga medeltiden (samt troligtvis under senare bronsålder och under järnåldern). Järnvirke omnämns för första gången i ett donationsbrev från ärkebiskop Absalon till Sorökloster år 1197. Platsen hette då Syndre Iernwirke och tillhörde Danmark. Just ÖstDanmark lär under den här tiden varit centrum för järnframställning i Europa .

Mette